Zorlu Holding (Mehmet Zorlu Vakfı) Burs Başvuruları

1
16
okunma

Burs dahilinde belirlenmiş devlet üniversiteleri, devlet konservatuarları ile %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyan, muvaffakiyet ve ihtiyaç kriterini karşılayan öğrencilere verilen burslardır. Belirlenmiş bu üniversitelerde 2016 -2017 döneminden itibaren bölüm sınırlandırılması getirilmiş ve bu dönemden başlayarak yalnızca Mühendislik, Hukuk, İşletme, Endüstriyel Tasarım, Matematik, Fizik, Kimya bölümlerinde okuyan öğrencilere verilmeye başlanmıştır.

Zorlu Holding (Mehmet Zorlu Vakfı) Burs Başvuruları

MZV tarafından, eğitim dönemi başında, burs kapsamındaki okul ve derneklere, bursiyer seçme sürecinin başladığına konusunda ilan yapılır. 2015-2016 burs döneminden başlayarak kapsam dahilinde olan devlet ve vakıf üniversitelerinin Mühendislik, Hukuk, Endüstriyel Tasarım, İşletme, Matematik, Fizik ve Kimya bölümlerinden öğrencilerin müracaatları değerlendirilecektir.

Burs müracaatları, ayrıntıları aşağıda izah eden dokümanlarla beraber, öğrenim görülen üniversitenin alakalı bürolarına yapılır. Üniversite öğrencisi bursiyer adayları arasından seçim; yukarıda belirlenen bölüm, muvaffakiyet ve ihtiyaç kriterlerine bağlı kalmak şartıyla, alakalı üniversite öğrenci işleri ile burs merkezleri tarafından sonuçlandırılır.

Başarı Kriteri

• Üniversitenin ilk sınıfında bursa başvuran öğrencilerin; kaydoldukları bölümün örgün ya da ikinci öğretim olmasına göre o yılki tavan puanının en çok %10 altında bir puanla girmiş olmaları koşulu aranır.
• Ara sınıftaki üniversite öğrencileri için; her türlü not sistemi için %70 başarı koşulu aranır. ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi’nin tüm bölümleri ile diğer üniversitelerin, hukuk, makine – bilgisayar – elektrik – elektronik – inşaat – endüstri mühendisliklerinde en az %50 ortalama şartı aranır.
• Bursun devamı için sınıfı geçme yeterlidir. Bir üst sınıfa geçememiş olan öğrencilerin bursları kesilir.

İhtiyaç Kriteri

İhtiyaç kriteri hesaplanırken; “asgari aylık brüt ücret x 1.20 x aile birey sayısı” formülü kullanılır. Buna göre, öğrencinin ailesinin brüt geliri, formülle bulunan gelire eşit veya daha az ise ihtiyaç kriterinin karşılandığı, büyük ise ihtiyaç kriterinin karşılanmadığı kabul edilir.

Kabul Edilen Üniversiteler

• Akdeniz Üniversitesi
• Anadolu Üniversitesi
• Ankara Üniversitesi
• Atatürk Üniversitesi
• Bilkent Üniversitesi
• Boğaziçi Üniversitesi
• Celal Bayar Üniversitesi
• Çukurova Üniversitesi
• Dicle Üniversitesi
• Dokuz Eylül Üniversitesi
• Ege Üniversitesi
• Fırat Üniversitesi
• Galatasaray Üniversitesi
• Gazi Üniversitesi
• Hacettepe Üniversitesi
• İnönü Üniversitesi
• İstanbul Üniversitesi
• İstanbul Teknik Üniversitesi
• Karadeniz Teknik Üniversitesi
• Kocaeli Üniversitesi
• Koç Üniversitesi
• Marmara Üniversitesi
• Mimar Sinan Üniversitesi
• Namık Kemal Üniversitesi
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi
• Özyeğin Üniversitesi
• Pamukkale Üniversitesi
• Sabancı Üniversitesi
• Siirt Üniversitesi
• Trakya Üniversitesi
• Uludağ Üniversitesi
• Yüzüncü Yıl Üniversitesi
• Yıldız Teknik Üniversitesi

Burs için Gerekli Belgeler

Üniversite Öğrencileri için Başvuru Belgeleri:

  • Birinci sınıflar için (Örgün ve 2.öğretim) LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sonuç belgesi. Ara sınıflardayken (2, 3, 4. sınıflar) ilk defa başvuracaklar için ise onaylı transkript.
  • Ailedeki birey sayısını gösteren belge.
  • Ailede çalışan tüm fertlerinin gelir durumunu gösteren belge ya da fakirlik belgesi.
  • MZV burs başvuru formu
  • MZV Burs Taahhütnamesi

Bursu Devam Eden Öğrenciler için Gerekli Belgeler:

  • Üniversite öğrencileri için, hem eğitim-öğretim dönemi ortasında hem de eğitim-öğretim dönemi sonunda istenen, onaylı transkript

Eleme / Seçme Süreci

Başvuru belgeleri eksiksiz olan öğrenciler arasından, üniversitelerin öğrenci işleri, burs ofisleri ve/veya dernek başkanlıkları başarı ve ihtiyaç kriterlerini dikkate alarak öğrencilerin seçimini yaparlar. Onaylı bursiyer listelerini ve başvuru belgelerini, MZV Operasyon Yetkilisine gönderirler. Belgelerin fotokopileri ilgili birimlerde dosyalanarak saklanır.

Aynı birimler; başarı kriterini sağladığı için bursları devam edecek olan öğrencilerin güncel karne ve/veya transkriptlerini de MZV Operasyon Yetkilisine gönderirler.

EK BİLGİLER

Burslarla ilgili ek bilgiler:

• Bursa kabulde; öğrencinin, babasının veya annesinin olmaması, şehit çocuğu olması, ya da özürlü olması durumları, eşit adaylar arasında öncelik nedenidir.
• Kredi ve Yurtlar Kurumu harç ve öğrenim kredileri dışında; başka kurum ya da vakıflardan burs alanlar, vakfın bursundan yararlanamazlar.
• İki yıllık meslek yüksekokulları, Açıköğretim Lisesi ve Fakültesi öğrencileri, yüksek lisans/doktora öğrencileri, yurtdışındaki üniversitelerde okuyan öğrenciler ve KKTC vatandaşları hariç yabancı uyruklu öğrenciler vakfın bursundan yararlanamazlar.
• Socrates-Erasmus gibi değişim programları çerçevesinde yurtdışındaki üniversitelere belirli süre ile değişim öğrencisi olarak giden, hazırlık sınıfı okuyan ve çift anadal-yan anadal yapan öğrenciler dışında, vakıf bursu normal akademik sürenin aşılması halinde kesilir.

Mehmet Zorlu Vakfı İletişim Adresi

Adres : Zorlu Plaza, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu 34310, Ambarlı Avcılar İSTANBUL
Fax : (0212) 422 02 02
Email : mehmetzorluvakfi@zorlu.com

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here