Köye Dönüş Projesi 2017

0
31
okunma

Köye dönüş projesi 2017 senesinde, köye kesin dönüş yapmayı planlayan çiftçi, üreticilere ve gençlere geri ödemesiz hibe desteği sağlamayı hedefliyor. Köye dönüş projesi amacında 15 bin gence 30’ar bin TL geri ödemesiz hibe verilecektir. Bu destekten sadece köye geri dönüş yapan gençler, üreticiler ve çiftçilerin yararlanma şansı bulunmaktadır.

Köye Dönüş Kredisi 2017

Köye dönüş projesi kapsamında verilecek olan 30 bin lira hibe krediye ek olarak verilecek olan 100 bin lira faizsiz çiftçi kredisi Tarım Gıda ve Hayvancılık bakanlığı ve Ziraat bankası aracılığıyla verilecektir. 30 bin lira hibe kredi alım şartlarını taşıyan ve köyüne temelli kalmak suretiyle gitmek isteyen genç çiftçilere (18-41 yaş aralığında) proje karşılığında verilecek olan köye dönüş kredisi ülke genelinde 81 ilde verilecektir. 30 bin lira hibe 100 bin lira faizsiz kredi isimli yazımızdan da bilgi alabilirsiniz.

Ülke genelinde 81 ilde nüfusu 20 binden aşağıda olan yerlerde verilecek olan köye dönüş kredisi alacak olan çiftçiler tarım ve hayvancılık işi ile uğraşmaları ve çiftçiliğin yaygınlaştırılması için uğraşacaklardır. Bu şartları taşıyan genç çiftçilere devlet hayvan kredisi verilecektir. köye dönüş kredisi ile kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi gibi desteklenen proje işlerini yapmaları gerekmektedir.

Köye Dönüş Kredisi Hangi İlleri Kapsıyor?

Çiftçilere köye dönüş hibe kredisi kapsamında verilecek olan hibe ve faizsiz kredi Türkiye’de 81 ildeki nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimlerinde yer alan çiftçiler başvuruda bulunacaklardır.

3 yıl boyunca uygulanacak olan Genç çiftçi hibe desteğinden yararlanmak isteyenler 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında kırsal alanlarda yaşamaları gereklidir. Projesi kabul edilen genç çiftçilere destek verilecek olup, verilen hibe desteğinden sadece bir kez hibe yararlanılabilecektir. Aynı proje konusunda bakanlığın diğer hibe programlarından yararlananlar 30 bin lira genç çiftçi projelerin desteklenmesi programından yararlanamayacaktır.

Köye dönüş Kredisi Başvuru Şartları

Köye dönüş kredisi alacak olan çiftçilerin aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir. Bu şartlar;

  • T.C vatandaşı olmak.
  • Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak.
  • ücretli çalışıyor olmamak
  • Okur-yazar olmak.
  • Örgün eğitime devam ediyor olmamak.
  • KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

Aynı proje konusunda Bakanlık tarafından verilen diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak gibi şartları taşıyan genç çiftçilerin başvurularını kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine bizzat yapılması şarttır.

Başvurular 12 Nisan – 11 Mayıs 2016 tarihleri arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here